EMCC Organisatie

Raad van Bestuur :

De werking van de vzw wordt waargenomen door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van de vzw EMCC Belgium (per 14/06/2023)

 

Een participatieve werking van onze leden :

Op Europees niveau is een van de belangrijkste doelstellingen van het EMCC het ontwikkelen van normen, ethiek en een ethische code die de kwaliteit van coaching, mentorschap en supervisie kunnen waarborgen.

Er zijn op Europees niveau werkgroepen opgericht. Dankzei de samenwerking met mensen met specifieke expertise, boeken deze verschillende groepen vooruitgang.

Op lokaal niveau werkt onze vereniging op een participatieve manier, elk effectief lid verbindt zich ertoe om minimaal 15 uur van zijn tijd per jaar te besteden aan de werking van de organisatie.

Wil je bijdragen aan de evolutie van het beroep van coach, een drijvende kracht zijn rond een thema die u bijzonder aanspreekt of punctueel een hand toesteken, dan heten wij u van harte welkom.

 CA members 2023 25 nl

Onze rollen:

Voorzitter, EMCC-relatie

Lidmaatschapsbeheerder, Scholen & Labeling Leden, Accreditatie

Activiteiten, Schatkist

Corporate Member, Solidariteit, Secretariaat

Ethiek & Deontologie, Externe Betrekkingen

Diversiteit & Inclusie, Website & IT

Individueel lid, interne communicatie