EMCC Organisatie

Raad van Bestuur :

De werking van de vzw wordt waargenomen door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van de vzw EMCC Belgium (per 19/03/2024)

 

emcc logo group email signature v3 2024 Custom

 

 

 

 

 

 Andy Whittle ()

President

Geaccrediteerd Coach, trainer, opleider en mentor. Andy (leeft en ademt in het werken met mensen en gemeenschappen.
Vanuit België werkt hij met allerlei soorten organisaties en mensen op verschillende niveaus.
Hij blinkt uit in het verbinden met mensen, waardoor ze zich veilig voelen en in staat zijn om op mogelijk kwetsbare momenten door veranderingen in hun leven te navigeren.

 

Cheryl Cooper ()

Vice President

Cheryl is een Engelse Belgofiel die al dertig jaar leiders en hun teams coacht. Als geaccrediteerd Senior Practitioner Coach, Team Coach, Coach Supervisor en Assessor biedt zij ondersteuning en uitdaging aan mensen die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun welzijn, prestaties en resultaten. Zij biedt supervisie aan coaches, zowel individueel als in groepen.

Cheryl coördineert onze "Internationale" groep, een gemeenschap van Engelstalige leden in België die hun coaching op internationale basis aanbieden. Zij is ons aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot accreditatie, toezicht en voor de komende EMCC Global Community Space. Ze schrijft een boek over de interne coachingcultuur en supervisie.

 

Joelle Fabri ()

Secretaris

Joelle is een meertalige Coach, Facilitator, Trainer & Consultant. Haar drijfveer is het ondersteunen van individuen, teams en bedrijven om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Gecertificeerd verandermanagementbeoefenaar (Prosci/ADKAR)
Gecertificeerde coach (Senior Practitioner @ EMCC / ACC @ ICF)
Gecertificeerd trainer & coach in het Procescommunicatiemodel
Gecertificeerd DiSC-facilitator
Practitioner in neurolinguïstisch programmeren
Neurocognitivisme Practitioner (NCA)
Bemiddelaar in sociale zaken

Charles Christoph ()

Vice penningmeester

Met een carrière van drie decennia als computeringenieur en gepassioneerd ondernemer heeft Charles zijn expertise gewijd aan het vereenvoudigen van administratieve taken, waardoor kostbare tijdwinst binnen bedrijven mogelijk is.

Als oprichter van 7 Stars Solutions combineert zijn reis technische uitmuntendheid en een diepgaande verkenning van persoonlijke ontwikkeling. Hij is opgeleid in coaching, gecertificeerd in enneagram en actief betrokken bij het Mankind Project. Hij streeft ernaar een menselijke en afgestemde dimensie aan zijn projecten te geven.

Zijn reis is een bewijs van een unieke balans tussen technische innovatie en persoonlijke groei, en weerspiegelt zijn voortdurende zoektocht naar harmonie in alle aspecten van het leven.

Tegenwoordig is het zijn ambitie om deze inzichten te delen door individuele en teamcoaching aan te bieden, evenals conferenties die de voordelen van een persoonlijke ontwikkelingsaanpak benadrukken, terwijl hij waarschuwt voor de valkuilen die hij moet vermijden.

Stephanie Luong ()

Vice Secretaris

Stéphanie coacht leiders, hun managers en hun teams. Daarnaast is zij facilitator en trainer. Ze is gecertificeerd in Executive Coaching van INSEAD en helpt haar cliënten hun visie opzettelijk te verbreden om meer keuzes te krijgen, betere beslissingen te nemen en een positieve impact te genereren in het licht van verandering en complexiteit.

Haar benadering van coaching is geïnspireerd op 20 jaar ervaring in duurzame internationale handel, waar ze verschillende functies bekleedde, met name binnen management. Gepassioneerd door de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties, is ze ervan overtuigd dat leiderschap een kwestie is van menselijk gedrag, dat je je hele leven kunt veranderen en dat coaching een bevoorrechte ruimte is om je leiderschap te ontwikkelen en de voorwaarden te scheppen voor individueel en collectief succes.

Stéphanie is lid van het bestuursorgaan van EMCC België, waar zij zich inzet voor een grotere erkenning van het beroep van coach en voor het succes van EMCC in België onder haar leden.

Catherine Fabri ()

Penningmeester

Professionele coach en gecertificeerd coaching supervisor, sophroloog en auteur Catherine FABRI ondersteunt sinds 2010 bedrijfsmanagers en hun teams bij het ontwikkelen van hun vaardigheden op het gebied van interpersoonlijke communicatie, teamcohesie, zelfkennis en leiderschapsontwikkeling. Omdat ze bijna twintig jaar leidinggevende posities heeft bekleed in bedrijven die transformatie ondergaan, heeft haar persoonlijke en professionele reis haar overtuiging bevestigd dat de prestaties van organisaties afhangen van de mannen en vrouwen waaruit ze bestaan, door hun vermogen om met elkaar te communiceren. , aanpassen, co-creëren. Sinds enkele jaren treedt zij af en toe op in instellingen voor hoger onderwijs. Ook is zij zeer betrokken bij netwerken van leiders en managers. Voormalig regionaal afgevaardigde voor EMCC Frankrijk (European Mentoring and Coaching Council) voordat ze bij EMCC België kwam, wil ze graag het bewustzijn vergroten en bijdragen aan de professionalisering van professionele ondersteunende beroepen, overtuigd van hun toegevoegde waarde voor bedrijven en hun stakeholders. In 2021 publiceerde ze “De kunst van het ondervragen in bedrijven” bij Mardaga-edities.

Een participatieve werking van onze leden :

Op Europees niveau is een van de belangrijkste doelstellingen van het EMCC het ontwikkelen van normen, ethiek en een ethische code die de kwaliteit van coaching, mentorschap en supervisie kunnen waarborgen.

Er zijn op Europees niveau werkgroepen opgericht. Dankzei de samenwerking met mensen met specifieke expertise, boeken deze verschillende groepen vooruitgang.

Op lokaal niveau werkt onze vereniging op een participatieve manier, elk effectief lid verbindt zich ertoe om minimaal 15 uur van zijn tijd per jaar te besteden aan de werking van de organisatie.

Wil je bijdragen aan de evolutie van het beroep van coach, een drijvende kracht zijn rond een thema die u bijzonder aanspreekt of punctueel een hand toesteken, dan heten wij u van harte welkom.