Onze missie

Het EMCC Belgium richt zich op 3 doelstellingen :

 • European Level Recognition of Coaching Profession
  Het vak van coach verspreidt zich en vraagt meer en meer kwaliteitsvereisten, degelijke vaardigheden zowel op technisch als relationeel, ethisch en professioneel vlak.
 • Een netwerk van coaches
  Het opbouwen van een netwerk van coaches en de dimensie van delen, uitwisselen van kennis en ervaring tussen alle leden afkomstig uit verschillende professionele milieus (human resources, opleiding, coaching, therapie).
 • De sociale verantwoordelijkheid
  Waaronder wij solidariteit rekenen. Coaching mag geen begeleiding zijn die enkel bestemd is voor een minderheid van personen en verenigingen. "Solidaire Coaching" die opgericht en ontwikkeld wordt door vrijwillige coaches, wordt voorgesteld aan verenigingen met een tekort aan financiële middelen.

Waarom een ECA-EMCC vereniging ?

Door ons te verenigen met het EMCC in 2008 zijn wij een Europese vereniging geworden die in meer dan 18 landen wordt vertegenwoordigd, waaronder Engeland, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland… en zo bevorderen wij de Europese identiteit van coaching met een specifieke Europese benadering.

EMCC: www.emccouncil.org


De doelstellingen van het EMCC :

Goede praktijken van coaching in Europa bevorderen, het beroep verdedigen bij Europese instellingen.

Een gemeenschap van coaches oprichten om kennis en ervaring te delen en uit te wisselen. Het ECA en het EMCC organiseren regelmatig conferenties en workshops, symposia, groepen voor reflectie en uitwisselen van ervaring in België en op Europees niveau.

De principes die het EMCC sturen zijn:

 • Het EMCC is een inclusieve organisatie en richt zich tot iedereen die zich interesseert voor de promotie van de kwaliteit en de ontwikkeling van coaching en mentoraat
 • Het EMCC is een pan-Europese organisatie
 • Het is een Neutrale en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk
 • Het EMCC heeft als doel elke persoon of organisatie samen te brengen:
  • Die coaching of mentoraat diensten aanbiedt (opleiding en supervisie inbegrepen)
  • Die een verband houden met het onderzoek op het vlak van een mentoraat
  • Die mogelijk coaching of mentoraat zouden aankopen