Verloop

 

Verloop van een coaching sessie

Hoe begint een coaching proces?

De coaching begint steeds met een aanvraag die vertaald wordt in een doelstelling.

Er wordt een contract opgesteld om de plaatsen vast te leggen waar de sessies zullen doorgaan, hun beschrijving, ritme en duurtijd, het tarief, de afzeggingvoorwaarden, de indicatoren dat de doelstelling behaald is, het ethische charter,...

Aan de helft van het parcours kan er een evaluatie worden gemaakt en eventueel een nieuwe omkadering.

Als de doelstelling is bereikt, wordt er een rapport opgemaakt.

 

Over hoeveel tijd spreidt een coaching proces zich uit?

Dit is zeer veranderlijk. Alles hangt af van de noden van de klant. Het kan over het algemeen een maand tot een jaar duren. Het ritme en de frequentie van de sessies moeten geëvalueerd worden met de coach en hangen af van de doelstelling die men heeft vastgelegd.

De klant is steeds vrij om op elk moment op te houden als hij/zij vindt dat het hem/haar niet past. Maar het is altijd nuttig om een slotsessie te houden om na te gaan of het niet over een zou ontwijking gaan.

Het risico dat coaching langer wordt met de tijd ontstaat wanneer er een afhankelijkheid ontstaat ten opzichte van de coach terwijl het proces van coaching juist de autonome werking van de coachee beoogt.

 

Hoeveel tijd duurt een coaching sessie?

Dit is opnieuw erg veranderlijk. Alles hangt af van de noden van de coachee en de beschikbaarheid van de coach en de coachee. Een sessie duurt tussen 50 minuten en 3 uur.

 

Waar vinden de sessies plaats?

In onderlinge overeenstemming, kunnen de sessies doorgaan bij de coach, soms bij de klant of zelfs ergens anders zoals de lobby van een hotel. Het belangrijkste is dat de klant zich op de voorgestelde plaats in vertrouwen voelt.

 

Een coaching “contract”: wat is dat?

Er bestaan 2 "vormen" van contract in de relatie tussen coach en coachee : het administratief contract et het mondelinge contract

 • Het administratief contract (vaak in een onderneming en in een tripartite relatie tussen coach, coachee en een onderneming)

Een contract dat wordt opgesteld is een contract met engagementen van beide kanten op resultaten voor de éne en op de middelen voor de andere.

Dit contract behandelt vooral de volgende punten:

 • De naam en de gegevens van de onderneming
 • De naam van de coachee
 • De algemene context
 • De algemene doelstelling van de coaching
 • De plaats
 • Het aantal en de duurtijd van de sessies
 • De honoraria en de betalingsmodaliteiten
 • De algemene clausules: geheimhouding, engagement van de partijen, het recht op voorbehoud, opzeggingsvoorwaarden

Uiteraard stelt elke coach het contract op volgens zijn eigen perceptie en zal er een reeks elementen aan toevoegen die hij nuttig vindt voor het goede verloop van de coaching

 • Het mondelinge contract

Dit is een mondeling contract dat vastgelegd wordt bij de eerste ontmoeting en waarin de wederzijdse voorwaarden tussen coach en coachee worden vastgelegd met het doel te slagen.

Beiden verbinden zich ertoe, zowel coach als coachee:

 • De coachee bepaalt de doelstelling die hij/zij wil behalen (en wordt geëvalueerd op vlak van werkelijke inzet tijdens het verloop)
 • De coach verbindt zich tot een expliciet en concrete vooruitgang naar de doelstelling toe

Samen leggen ze een doelstelling van “vooruitgang” vast: het zijn personen die werken en rekening houden met de doelstelling en tegelijk plaats vrijhouden voor mogelijke aanpassingen.

De coach is een persoon die de andere persoon bijstaat op een bijzonder moment van zijn/haar professioneel of persoonlijk leven

Samen gebruiken ze de beste middelen om hierin te slagen.

De klant is steeds vrij om op elk moment op te houden als hij/zij vindt dat het hem/haar niet past. Maar het is altijd nuttig om een slotsessie te houden om na te gaan of het niet over een zou ontwijking gaan.

Het risico dat coaching langer wordt met de tijd ontstaat wanneer er een afhankelijkheid ontstaat ten opzichte van de coach terwijl het proces van coaching juist de autonome werking van de coachee beoogt.