Solidaire coaching

EMCC Belgium streeft ernaar om de beste coaching-praktijken te bevorderen ten bate van heel de maatschappij.

In deze context heeft de afdeling SOLIDARITY coaching van EMCC Belgium als doel:

 • het openstellen van coaching voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven en coaching op die manier bij een zo groot mogelijk publiek bekend maken,
 • het democratiseren van coaching als instrument voor re-integratie en sociale heractivering,
 • het betrekken van coaches die aan bepaalde voorwaarden beantwoorden bij een participatief, vrijwillig en maatschappelijk traject.

EMCC Belgium telt in juni 2021 154 leden.  79 van deze doorgewinterde professionals wilden graag aan de projecten van SOLIDARITY coaching meewerken.

Naast hun vorming en ervaring worden ze in het kader van hun Solidarity-werk ook opgevolgd door een tiental vrijwillige Solidarity-supervisors.

WELKE VZW’S EN PERSONEN KUNNEN VAN DE SOLIDARITY COACHING GENIETEN ?

 • Vrijwilligers die werken voor goede doelen (vzw’s) met een sterke sociale doelstelling en/of hun begunstigden die in België wonen, kunnen genieten van de SOLIDARITY coaching op voorwaarde dat deze verenigingen organisatieleden van EMCC Belgium zijn.

Het kan om de coaching van één of meerdere personen gaan, onder de vorm van individuele of groepscoaching.

 • Elke persoon die een beperkt inkomen heeft dat jaarlijks wordt bepaald door EMCC Belgium (<1.000 EUR netto per maand in juni 2021) en/of die zich in een van volgende situaties bevindt:
  • Persoon aangegeven in de Solidarity-partnerschapsovereenkomst van EMCC Belgium met een andere vereniging
  • Werkzoekende in een zeer problematische situatie

IS DE SOLIDARITY COACHING BETALEND ?

 • De partnerorganisaties moeten organisatielid zijn van EMCC Belgium en een jaarlijkse bijdrage van 450 EUR betalen.
 • De begunstigden van SOLIDARITY coaching zullen worden uitgenodigd om in eer en geweten een bijdrage te leveren, financieel of anderszins.

WAT ZIJN DE REGELS EN DE DUUR VAN DE COACHING ?

 • Zodra de aanvraag door de afdeling SOLIDARITY coaching van EMCC Belgium is aanvaard, zal de coördinator van de afdeling de coachee met een Solidarity-coach in contact brengen.

Na de eerste afspraak zullen beide partijen bevestigen of zij in een traject willen stappen.  Indien de coach of de coachee niet samen een traject wil starten, zal de coördinator een nieuwe Solidarity-coach voorstellen.

 • De deelnemers zullen gedurende maximaal 10 uur van coachingsessies genieten,
  • verdeeld over sessies van 1 à 2 uur,
  • elke 2 à 4 weken,
  • over een periode van 3 à 6 maanden.
 • De sessies zullen face-to-face of via videoconferentie verlopen, afhankelijk van de mogelijkheden van de coach en de coachee.

HOE DIENT U EEN AANVRAAG IN? WENST U MEER INFORMATIE ?

Neem contact op met onze organisatie via e-mail: .

Wij zullen uw vragen beantwoorden en u helpen om uw aanvraag in orde te brengen; we willen het proces voor toekenning van een SOLIDARITY coaching zo eenvoudig mogelijk maken.

 

Lid Worden