Loading color scheme

Solidaire coaching

De roeping van het EMCC

bestaat erin coaching open te stellen voor het grote publiek en de mogelijkheid te bieden aan personen en verenigingen, wiens financiële situatie de mogelijkheid niet biedt voor deze soort bijstand, om er toch van te kunnen genieten. Het kader van de "Solidaire Coaching" is identiek aan het kader van "standaard" coaching.

Wie zijn de vzw's en personen die er kunnen van genieten?

  • Elke erkende caritatieve, culturele, sociale of humanitaire vereniging (VZW) die niet beschikt over voldoende financiële middelen om een klassieke coaching interventie te financieren. De doelstelling van coaching moet verschillend zijn dan de finaliteit van de vereniging (vb : een vereniging die zich bezig houdt met mishandelde vrouwen zal geen coaching krijgen voor deze vrouwen maar wel voor het begeleidend personeel)
  • Elke persoon die een project heeft in de non-profit sector en die niet over voldoende middelen beschikt om een klassieke coaching interventie te financieren.

Coaching kan voor één enkele persoon zijn of voor verschillende personeelsleden onder de vorm van individuele coaching of groepscoaching.

Is de solidaire coaching betalend ?

Ja, de ervaring leert ons dat solidariteit niet noodzakelijkerwijs gratis wil zeggen. Het EMCC stelt echter een tarief voor dat gelijk is aan een derde van de gebruikelijke prijs. Deze financiering heeft voornamelijk als doel de inzet te garanderen van de partijen in het begeleidingsproces. Over het algemeen schommelt het proces van solidaire coaching tussen 8 tot 15 uur.

Kan de vzw of persoon zelf haar coach kiezen ?

Ja, het EMCC Belgium biedt u een lijst van coaches die zich vrijwillig voorstellen voor solidaire coaching en die kunnen beantwoorden aan de gestelde vragen in het dossier.

Welke zijn de toelatingscriteria ?

  • De vzw heeft een humanitaire, sociale of culturele missie
  • De vzw kan bewijzen dat zij niet over voldoende financiële middelen beschikt om een klassieke coaching interventie te financieren
  • De doelstelling van de coaching moet verschillend zijn dan de finaliteit van de vzw
  • De vzw mag voordien geen gebruik gemaakt hebben van solidaire coaching binnen het EMCC Belgium
  • De vzw is gevestigd in België
  • De aanvraag is een vraag tot begeleiding: raad, opleiding of elke andere vorm van prestatie die geen deel uitmaken van de begeleiding worden niet in de toelatingscriteria weerhouden.

Hoe een aanvraag indienen of meer informatie ontvangen ?

Het volstaat onze vereniging te contacteren via mail. Wij zullen uw vragen beantwoorden en u helpen om uw aanvraag op te stellen (wij willen het proces zo veel mogelijk vereenvoudigen om de toekenning van solidaire coaching te kunnen verkrijgen).

 

Lid Worden