Voor wie, voor wat?

Waarom kiezen voor een EMCC coache ?

Door zich te verenigen met het EMCC in 2008 is het ECA een Europese vereniging geworden die vertegenwoordigd wordt in meer dan 18 landen, waaronder Engeland, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland… en zo bijdraagt om aan coaching een werkelijke Europese identiteit te geven met een specifieke Europese benadering.

Doorheen haar titularisatieproces, stelt het ECA Belgium een lijst coaches voor die aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: relevante opleiding, professionele ervaring, supervisie en instemming met het ethisch charter, voortgezette opleiding en een werkelijke persoonlijke ontwikkeling.

Elke getitulariseerde EMCC Belgium coach heeft oorspronkelijk een theoretische en praktische kwaliteitsvolle professionele opleiding gevolgd en is in staat een praktische competentie op te bouwen in het beroep van coach. Hij zet zich in om z'n opleiding en z'n persoonlijke ontwikkeling bij te werken in de loop van z'n loopbaan, door deel te nemen aan bijkomende opleidingsessies, conferenties of symposia die door het beroep georganiseerd worden.

De getitulariseerde coach neemt een demarche waarbij hij grondig aan zichzelf werkt, hetgeen reeds is afgerond of nog aan de gang is en wel degelijk te onderscheiden valt met zijn opleiding.

Daarenboven verbindt het EMCC zich ertoe om voor elke getitulariseerde coach een regelmatig supervisie uit te voeren. Dit zou zowel individueel als in groepsverband worden gedaan door een bevoegd collega. De superviseurs, of coach coaches, bieden coaches de kans om ervaring te delen en de nodige afstand te nemen om te kunnen evolueren met de personen die ze begeleiden en om kwaliteitsvolle interventies te garanderen.

Deze criteria getuigen van de behoefte aan "know-how" maar ook "sociale vaardigheden" die essentieel zijn voor ons beroep.