Ethiek

 

Ethiek

Wat is de ethiek van de coach ?

De coach moet een professionele gedragscode kunnen volgen om een beslissing te kunnen nemen in twijfelgevallen. Het is een verzekerend kader zowel voor de coach als voor de klant.

Nieuw: bekijk, download en gebruik de Global Code of Ethics en de Diversity & Inclusion Declaration:

Global Code of Ethics (Nederlandse versie)

Diversity & Inclusion Declaration (English version)

Het EMCC Belgium stelt een ethisch charter voor waarvan de basisregels de volgende zijn:

1 - Oorspronkelijke en permanente profesionele opleiding :

De coach heeft een oorspronkelijke professionele theoretische en praktische opleiding van hoog niveau gevolgd, waardoor hij de competenties heeft verworven om het beroep van coach uit te oefenen.

Hij verbindt zich ertoe zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling bij te sturen gedurende zijn loopbaan, door deel te nemen aan bijkomende opleidingsessies, conferenties of symposia die door het beroep georganiseerd worden.

2 - Proces van het zichzelf werken :

De coach heeft grondig aan zichzelf gewerkt of doet dit gedurende zijn loopbaan als een afzonderlijk gedeelte van zijn opleiding.

3 - Supervisie :

De coach heeft een plek voor supervisie van zijn praktijk. Deze supervisie wordt individueel of in groepsverband gedaan door een of meerder bevoegde collega’s.

4 - Vertrouwelijkheid :

De coach is gebonden door het beroepsgeheim. Hij neemt alle voorzorgen om de anonimiteit te bewaren van personen die hem raadplegen en zal in het bijzonder geen enkele informatie over een persoon doorgeven aan derden zonder diens uitdrukkelijke toestemming.

5 - Onafhankelijkheid :

De coach blijft onafhankelijk. In een tripartiet contract, uitgezonderd de verduidelijking hieronder, verplicht hij zichzelf niets mee te delen van de inhoud van de sessies, noch aan de hiërarchie van de coachee, noch aan om het even welke derde, en dit in het belang van de coachee.

6 - Eerbied van de persoon :

Één van de kenmerken van een begeleidingsrelatie zoals coaching is het bestaan van een overdrachtsband tussen coach en coachee. Deze band kan de coachee in een afhankelijkheidsrelatie zetten ten opzichte van de coach. De coach zal er geen voordeel uit halen en zal zich onthouden van elke vorm van misbruik en handeling ten opzichte van de coachee.

7 - Ingetogen houding ten opzichte van derden :

De coach neemt een ingetogen houding ten opzichte van derden, buitenstaanders of collega’s, doorheen de informatie die hij zou kunnen meedelen over het bestaan van z’n beroep, tijdens interviews of symposia om bijvoorbeeld te vermijden dat z’n klant door anderen zou worden herkend en onthoudt zich z’n klanten te gebruiken om in de media te komen.

8 - Taken ten opzichte van organisatie :

De coach is aandachtig voor het beroep, de gebruiken, de cultuur, de context en de moeilijkheden van de organisatie waarvoor de coachee werkt.

9 - Verplichting van middelen :

De coach stelt alle persoonlijke middelen ter beschikking om, in het kader van de aanvraag van de klant, diens professionele en persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken, met inbegrip van het inroepen, indien nodig, van hulp van een collega. De coachee blijft echter als enige verantwoordelijk voor zijn/haar beslissingen.