Loading color scheme

Titularisatie

Het EMCC Belgium zet zich in om het beroep van coach zin te geven en het naar voren brengen van de sociale vaardigheden van de coaches die ze titulariseert, hetgeen essentieel is voor de knowhow van hun beroep.

Een EMCC Belgium titularisatie dragen, dat is erkend zijn als professionele coach die aan de volgende voorwaarden heeft voldaan: een relevante opleiding, een professionele beoefening, supervisie en aansluiting bij een ethisch charter, een voortgezette opleiding en een persoonlijke ontwikkeling.

De specifieke voordelen voor getitulariseerde EMCC Belgium leden:

 • Erkenning van de kwalificatie en geloofwaardigheid bij de ondernemingen. De coach mag de term “EMCC coach” gebruiken in zijn communicatie.
 • Aanwezigheid in het overzicht van getitulariseerde coaches op de website.
 • Voordeel van de communicatie van de vereniging en de acties voor het naar voren brengen van getitulariseerde coaches.
 • Voorrang in de publicatie van artikels op de blog van het EMCC Belgium.
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan toekomstige informatie activiteiten van het EMCC Belgium.
 • Korting op de verzekeringspremie professionele BA.

De titularisatie procedure (versie 2012)

De titularisatie procedure is een vrijwillige demarche die elk lid van EMCC die beantwoordt aan de toegangscriteria kan beginnen.

Vandaag evolueert de procedure naar een grotere veeleisendheid in de toegangscriteria en splitst ze zich op in twee stappen: het opstellen van het kandidatuurdossier en het titularisatiegesprek.

 • Het dossier : De kandidaat moet een kandidatuurdossier opstellen en voldoen aan vijf criteria waarvan de drie eersten de strikte toepassing zijn, met kwantitatieve verduidelijkingen, van de drie eerste artikels van het ethisch charter van het EMCC.
 • De stappen om getitulariseerd EMCC coach te worden:
  • Aansluiten bij de statuten, het ethisch charter naleven.
  • Een aansluitingsformulier invullen (onder voorbehoud van validatie) en ons dit formulier terugsturen met de gevraagde bijlagen (enkel via mail – geen post aub).
  • Het jaarlijkse lidgeld van 125 € betalen als gewoon lid (behalve indien men reeds in orde is).
  • e kosten van 150 € betalen (eenmalig) voor het titularisatie proces (integraal terugbetaald als uw dossier niet ontvankelijk is en er geen gesprek heeft plaatsgevonden).
  • Een aanvraag voor titularisatie invullen (dossier te downloaden).
  • Voldoen tijdens het gesprek.
  • Tijd vrijmaken voor de activiteiten van de vereniging (ongeveer 15 uur per jaar).

 

Lid Worden

 

Vereisten om in aanmerking te komen voor een EMCC titularisatie

Een basisopleiding gevolgd hebben in coaching (120 uur minimum) of equivalente ervaring voorleggen en of opleidingen waarop de coach zich baseert tijdens het beoefenen van zijn beroep.

Professioneel coachen:

Aantonen dat er een coaching een minimum van 100 uur oefenen met een beroepservaring van ten minste 18 maanden in een activiteit coach.

We bedoelen met coaching praktijk het realiseren van interviews met 2 (of in groep) van meerdere sessies met het bereiken van een contractuele doel. Deze interventies worden betaald of het voorwerp zijn geweest van een overeenkomst.

Aan zichzelf gewerkt hebben (of reeds in een geavanceerd stadium hiervan zitten)

 • Getuigen van een diepgaande afgeronde zelfontwikkeling of die nog aan de gang is en die deel uitmaakt van een begeleiding met een therapeut en afzonderlijk is van elke vorm van opleiding of supervisie.
 • Een effectieve en voortgezette demarche van zelfontwikkeling doorheen lectuur, deelname aan conferenties, symposia.

Een plaats voor supervisie hebben: Getuigen van een regelmatig engagement in een professionele supervisie door één of meerdere bevoegde collega’s (anders dan de intervisie tussen collega’s of via een coachingschool) hetgeen de mogelijkheid biedt snel gecontacteerd te worden in geval van moeilijkheden, minstens 1 uur/trimester. De superviseur zelf zal een coaching opleiding moeten hebben gevolgd, overtuigende ervaring van ten minste 5 jaar hebben en 750 uren coaching gepresteerd hebben.

Geëngageerd zijn in een dynamiek van permanente opleiding :

Getuigen van een voortgezette opleiding van ten minste 16 uur/jaar met betrekking tot coaching of nuttig voor de demarche van coaching (voorbeeld: symmetrie, pnl, coaching specialisatie, transactionele analyse, MBTI, EMDR, ...)

Praktisch

De aanvragen voor titularisatie worden verstuurd voor ontvankelijkheid.

Indien de aanvraag voor titularisatie niet ontvankelijk is, zal het ECA Belgium u hiervan op de hoogte brengen en u de voor de procedure betaalde 150 € integraal terugstorten.

In geval van ontvankelijkheid, wordt er een afspraak gemaakt voor een onderhoud naargelang de beschikbaarheid van de coaches die de titularisatie toekennen. De gestorte 150 € blijven verschuldigd ook al is de coach niet getitulariseerd.

Aarzel niet om ons vragen te stellen voor meer informatie over de ontvankelijkheid van uw dossier.

Het onderhoud van de titularisatie

Het kandidatuurdossier wordt onderzocht door de titularisatiecommissie en wordt gevalideerd als ontvankelijk of niet.

Na de ontvankelijkheid van het dossier wordt de kandidaat uitgenodigd om twee leden van de commissie te ontmoeten die beiden getitulariseerd zijn en samen met hem zijn loopbaan zullen bespreken. Dit gesprek is zowel streng als welwillend. Als de kandidaat getitulariseerd is, wordt hij hiervan ongeveer een week na het gesprek op de hoogte gebracht. Indien hij niet getitulariseerd is wordt hij hiervan op de hoogte gebracht door een van de twee leden van de commissie die met hem het gesprek hebben gehouden.

Het nieuwe getitulariseerd lid van het EMCC kan zijn profiel publiceren in de rubriek "ik zoek een coach" op de website van de vereniging.

Hij mag ook bekendmaken dat hij lid is van het EMCC Belgium.