Accreditatie

EMCC Belgium zet zich in om het beroep van coach steeds meer betekenis te geven en benadrukt dat de coaches beschikken over de juiste instelling om goed te zijn in hun vak.

Geaccrediteerd worden door het EMCC betekent erkend worden als een professionele coach die voldoet aan de volgende voorwaarden: een adequate opleiding, een gestage professionele ervaring en supervisie, instemming met een deontologische code, permanente vorming en echte inzet voor de persoonlijke ontwikkeling.

Voordelen voor de leden die zijn erkend door EMCC

 • U geniet erkenning van kwalificatie en geloofwaardigheid bij bedrijven, en u kunt ‘Door het EMCC EIA-geaccrediteerde Coach’ in uw communicatie vermelden
 • U wordt vermeld in het jaaroverzicht van geaccrediteerde coaches op de site van EMCC Global
 • U trekt voordeel uit de communicatie van de organisatie en de acties waarbij de geaccrediteerde coaches in de spotlights worden gezet
 • U hebt een voetje voor bij Europese instellingen en talrijke hoofdzetels die in België zijn gevestigd.

De European Individual Accreditation - EIA

De EIA (European Individual Accreditation) is een systeem van accreditatie (of erkenning door collega’s) dat het professionele niveau van een coach valideert op basis van zijn of haar:

 • deskundigheid,
 • ervaring,
 • werkhouding,
 • manier van werken,
 • analyse van de praktijk.

De EIA-accreditering gebeurt op 4 niveaus::

 • Foundation
 • Practitioner
 • Senior Practitioner
 • Master Practitioner

De evaluatie beoordeelt 8 vaardigheidscategorieën:

 1. Zelfbewustzijn
 2. Inzet voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
 3. Contractbeheer
 4. Opbouw van de relatie
 5. Begeleiden van de cliënt om inzicht te verkrijgen en te leren
 6. Gerichtheid op resultaat en actie
 7. Gebruik van modellen en technieken
 8. Evaluatie

Het betreft dus wel degelijk een professionaliseringstraject waarin de coach zich geleidelijk aan van Junior tot Master ontwikkelt (via Deskundige en Senior Deskundige). Als u zich daartoe verbindt, krijgen uw klanten de garantie dat uw mate van professionaliteit op Europees niveau is gevalideerd en erkend door senior collega’s na een veeleisende, gegarandeerd professioneel ontwikkelde procedure..

Te downloaden documenten:

De procedure verschilt naargelang de kandidaat al dan niet een opleiding met EMCC-label (oftewel EQA-label, European Quality Award) heeft gevolgd, en naargelang hij al dan niet een certificaat van een andere beroepsorganisatie bezit.

De lijst van opleidingen met EQA-label vindt u hier: https://www.emccglobal.org/accreditation/eqa/eqa-awards/

Voor kandidaten die minstens 2 jaar zijn gecertificeerd via een EQA-opleiding:

Voor kandidaten die andere opleidingen hebben gevolgd:

Voor kandidaten met een ICF- of ander certificaat::

Voor kandidaten die hun accreditering willen hernieuwen (op hetzelfde niveau):

Voor kandidaten die een hoger niveau willen halen:

Interesse?

Mail naar om alle nodige informatie en ondersteuning te krijgen bij het indienen van uw dossier bij EMCC Global.

 

 

Lid Worden