Welke types coaching?

 

Welke type coaching ?

Coaching kan gerangschikt worden naargelang de aard en vorm, individueel of collectief, van z’n doelstellingen.


Coaching naargelang de nagestreefde doelstellingen

Coaching kan gericht zijn op de persoon, de ploeg of op een situatie.

Voorbeelden van coaching gericht op de persoon of een ploeg:

 • Ontwikkeling van leiderschap
 • Aannemen van een functie
 • Ontwikkeling van individuele en/of collectieve relationele competenties
 • Ontwikkeling van de cohesie van een ploeg
 • Beheer van stress situaties en spanningen

Voorbeelden van coaching gericht op een situatie:

 • Interpersoonlijke conflicten regelen
 • Een professionele hinderpaal overschrijden of een tijdelijk moeilijke situatie
 • Het beheren van de verandering door de situatie volledig te beheersen
 • De operationele begeleiding tot het uitvoeren van een project

Coaching naargelang de individuele ou collectieve vorm

Individuele coaching

Individuele coaching is het zorgen voor begeleiding van personen gericht op de problemen verbonden met het werk en/of persoonlijke aangelegenheden, gericht op de persoon of op situaties.

Enkele voorbeelden van individuele coaching in de professionele omgeving:

 • afstand nemen en doelstellingen bepalen
 • operationeel zijn in een nieuwe functie
 • aanpassingsvermogen aan veranderingen ontwikkelen
 • delegeren
 • in het openbaar spreken
 • een onderhandeling, gesprek, beslissing voorbereiden
 • een probleem oplossen
 • beter z’n tijd n prioriteiten beheren
 • conflictsituaties beheren
 • omgaan met veranderingen van culture, werkorganisatie, strategie, fusie

Enkele voorbeelden van individuele coaching in de privé-sfeer:

 • beter z’n communicatiemiddelen leren kennen
 • z’n relaties verbeteren met de omgeving
 • zichzelf doen gelden
 • stresssituaties beheersen
 • het gebruik van z’n capaciteiten ontwikkelen
 • leren om zichzelf de “juiste vragen” te stellen
 • een evenwicht privé / werk hebben

Team coaching

Team coaching is radicaal verschillend van individuele coaching, in de benadering en beoogt eveneens de prestatie. Maar hier gaat het niet om het individu maar om de groep met als doel deze groep doeltreffend te doen functioneren.

Een team coachen dat is zowel rekening houden met de individualiteiten waaruit ze is samengesteld als het bijeenbrengen van die individualiteiten in het kader van een project, een bepaalde actie rond een zelfde doelstelling.

Coaching heeft als doel deze individualiteiten te doen functioneren en hun de mogelijkheid te bieden hun talenten uit te drukken in eenzelfde team: zorgen voor cohesie, verschillende persoonlijkheden doen tussenkomen en samenleven.

De meest voorkomende demarche bestaat erin de manager voorafgaand bij te betrekken. Deze bepaalt samen met de coach de doelstellingen van de coaching. De tussenfases tussen de manager en de coach kunnen worden georganiseerd tussen de teamsessies.

Enkele voorbeelden van teamcoaching :

 • de cohesie van een team verhogen
 • doelstellingen verduidelijken
 • het vermogen van het team verhogen (waakzaamheid van een team ontwikkelen)
 • de synergie ontwikkelen
 • doeltreffende werkingsregels opstellen
 • een relationeel probleem oplossen tussen belangrijke figuren van een groep
 • de hiërarchische organisatie verenigen met de transversale organisatie (omgaan met een interne overstap van een hiërarchische organisatie naar een transversale organisatie)
 • een verandering integreren door de werkingsmethode van het team aan te passen

Groepscoaching

Groepscoaching ligt tussen individuele coaching en team coaching. De gebruikte technieken zijn dezelfde als individuele coaching, maar ze beogen de ontwikkeling van collectieve oplossingen door de deelnemers rond gezamenlijke doelstellingen, en worden vertaald in individuele actieplannen.

Groepscoaching tracht zich te ontwikkelen; het wordt meestal toegepast in de professionele sfeer waarbij de coachees deel uitmaken van dezelfde onderneming.

Enkele voorbeelden van collectieve coaching:
De voorbeelden waarbij een oproep wordt gedaan op groepscoaching zijn van hetzelfde type als individuele coaching. Men kan er nog aan toevoegen:

 • de uitwisseling van praktijken tussen collega’s
 • een verandering integreren die op het niveau van de onderneming wordt ingevoerd in z’n persoonlijke praktijken
 • een geheel van oplossingen vinden voor gemeenschappelijke management problemen:
 • verslavende houdingen beheersen, stress beheersen, …
 • aangepaste houdingen opstellen voor nieuwe en gemeenschappelijke problemen: gemengdheid en diversiteit, duurzame ontwikkeling,…