BA COACH-VERZEKERING

Wie werkt als professioneel coach, heeft bescherming tegen beroepsrisico's nodig. U kunt tijdens het uitoefenen van uw beroep onvoorziene schade toebrengen aan een rechtspersoon (bedrijf) of een particulier.

Hoewel zulke schade gelukkig niet vaak voorkomt, blijft de kans op problemen bestaan. Die schade kan zeer aanzienlijk zijn. Daarom is het essentieel om u te verzekeren met een specifieke burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering zoals de BA Coach-verzekering. Op die manier kunt u uw coachingactiviteiten uitvoeren onder een passende dekking.

Sinds 2009 heeft EMCC zo’n dekking ontwikkeld bij een grote verzekerings-maatschappij, in samenwerking met makelaar DAP (Degauquier & Partners). Dit jaar hebben we beslist die opnieuw in de kijker te zetten door opnieuw te onderhandelen over een dekking zonder vrijstelling tegen een voordelig tarief.

Wat wordt er gedekt door de BA Coach-verzekering?

De verzekering dekt de schade die u kunt toebrengen aan uw klanten, dienstverleners, werknemers, concurrenten en zelfs consumenten- of bedrijfsverenigingen.

Voorbeelden van mogelijke schade bij uw werk als professioneel coach

 • Nalatigheid, vergeetachtigheid, onnauwkeurigheid
 • Onjuiste rechtsopvatting of feitelijkheid of beoordeling
 • Schending van de verplichtingen inzake advies, informatie, waarschuwing of samenwerking

Mogelijke gevallen waarin u beroep kunt doen op de verzekering

 • Een klant oordeelt dat uw coaching niet of onvoldoende bijdraagt tot zijn professionele of persoonlijke ontwikkeling. Hij vindt uw werk niet professioneel genoeg. Als uw klant een klacht indient en een schadevergoeding eist, valt dit binnen de reikwijdte van uw BA Coach-verzekering
 • Bij uw werk als bedrijfscoach schiet u tekort in uw geheimhoudingsplicht, of bij het coachen van een bedrijfsmanager verbetert die zich niet, ondanks uw advies en informatie. Hij neemt ontslag en gaat aan de slag bij een ander bedrijf. In dat geval kan het bedrijf juridische stappen ondernemen voor de geleden schade

De BA Coach-verzekering (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) voor professionele coaching dekt uw activiteiten.

Voor de leden van EMCC Belgium is het bovendien een verplichting die is vastgelegd in de Ethische Code die elk lid zich verbindt te respecteren. Artikel 3.12 luidt: "Leden zorgen er, binnen de context van het land waarin zij werkzaam zijn, voor dat zij een passende verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hebben die dekking biedt voor hun werk als coach, mentor en supervisor" (Global Code of Ethics, versie 2.3).

Voorwaarden onderhandeld voor u

Beroepsaansprakelijkheid
 • Alle soorten schade (stoffelijk, lichamelijk en immaterieel) – 1.250.000 EUR
 • Vrijstelling - geen
Uitbatingsverantwoordelijkheid
 • Lichamelijke schade - 1.250.000 EUR
 • Stoffelijke schade - 125.000 EUR
 • Vrijstelling - geen
Rechtsbijstand BA Uitbating
 • Burgerlijke verdediging + burgerlijk verhaall : 12.500 EUR
Jaartarief voor coachingactiviteiten :
 • Voor EIA-geaccrediteerde EMCC Belgium-leden : 100,00 EUR (taksen incl.)
 • Voor andere EMCC Belgium-leden : 130,00 EUR (taksen incl.)

Klik hier voor een printbare versie van deze toelichtingen

Klik hier voor het aanvraagformulier van de BA Coach-Verzekering

Makelaar Degauquier & Partners zal persoonlijk contact met u opnemen om deze verzekering af te sluiten.

Vervolgens ontvangt u een individueel contract van de verzekeringsmaatschappij Ethias. Alleen het contract heeft een contractuele waarde. De informatie in dit document en op de site is louter informatief. EMCC Belgium en makelaar Degauquier & Partners dragen verder geen enkele verantwoordelijkheid. :

Contact

DEGAUQUIER & PARTNERS
Rue du Bergeant, -10
7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Tel: 069 661 129

Contact via e-mail :

Updated: 16/02/202