Wie zijn wij?

Ontmoetingspunten van allen die coachen

Het EMCC Belgium is een vereniging die openstaat voor alle professionals die effectief coaching beoefenen:

  • Coaches, consulenten, advies
  • Trainer, psychotherapeuten
  • Verantwoordelijken voor human ressources

De vakmensen van het EMCC Belgium hebben een effectieve ervaring in coaching (in hoofdzaak of als bijkomende activiteit) en een specifieke opleiding gevolgd of die aan de gang is.

Alle soorten van coaching worden vertegenwoordigd:

  • Professionele coaching
  • Life coaching
  • Coaching van organisaties
  • Multiculturele coaching met in acht neming van de verschillende referentiemodellen
  • Schoolcoaching
  • Enz ...

Waartoe dient een professionele coahing vereniging?

Een professionele coaching vereniging speelt een interne en externe rol in de wereld van coaching

Op intern vlak biedt ze een ontmoetingspunt voor coaches en stelt ze evenementen voor.

Op extern vlak brengt ze een professionele geloofwaardigheid aan het beroep van coach, een taak die des te belangrijker is in die zin dat het beroep nog geen wettelijk kader heeft. Dat is de reden waarom het EMCC Belgium een titularisatie procedure heeft opgericht voor werkende coaches en samenwerkt met het EMCC (European Mentoring & Coaching Council) die ze op Belgisch niveau vertegenwoordigt.