Het beroep

 

Hoe zit het met de erkenning van het beroep van coach ?

Is het beroep van coach gelegaliseerd ?

In de Europese Unie is er slechts één land die deze discipline wettelijk heeft erkend, hetgeen vrij spel geeft aan elk soort van misbruik.

In het begin van 2011 werd er een tekst neergelegd bij het Economisch en Sociaal Comité van Europa met als doel een gemeenschappelijke definitie en de basisbevoegdheden van coach te verduidelijken. Het is een eerste stap van het parcours tot de erkenning van het beroep.

De titularisatie procedure van EMCC Belgium heeft als doel professionele coaches te promoten naar de normen van EMCC.

 

Bestaat er een oficieel coaching diploma ?

Aangezien het beroep van coach geen wettelijk kader heeft, worden diploma’s of certificaten uitgegeven door privé instituten, zonder erkenning op wettelijk niveau zoals dit het geval is voor rechten of geneeskunde. Een procedure voor een EMCC kwaliteitslabel op nationaal en Europees niveau wordt momenteel ontwikkeld (EQA), net zoals dit het geval is voor psychotherapie.

Het EMCC Belgium heeft een reeks criteria ontwikkeld zodat men beter een opleiding als coach kan kiezen volgens de ethiek van het beroep. De rubriek "Ik wil coach worden" bevat een lijst met deze criteria.

Het EMCC Belgium werkt momenteel een dossier af dat scholen, waarvan de bestuurders een EMCC Belgium titularisatie hebben, de mogelijkheid biedt om de lijst met criteria te publiceren.