Coaching / Mentoring : Supervision

 

WAT IS COACHING, MENTORING, SUPERVISIE?

De literatuur staat vol met definities. Hier zijn die van EMCC Belgium...

 

Coaching

  • Coaching is een kunst: het helpen van een persoon of een groep om hun professionele, relationele en persoonlijke potentieel te ontwikkelen en te versterken in de realisatie van hun projecten en om hun rechtmatige plaats in te nemen in de relatie die ze hebben met zichzelf, anderen en hun omgeving.
  • Wie betaalt en hoeveel? In het geval van een persoonlijk initiatief van de coachee is het de coachee die de coach betaalt; in het geval van een door de werkgever gesponsord initiatief is het de werkgever die de coach betaalt. Ter indicatie: het uurtarief dat door een individu wordt betaald, varieert tussen 60 en 100 euro; het uurtarief dat door een organisatie wordt betaald, varieert van 100 tot 300 euro en nog veel meer voor sommige beroemde coaches.
  • In het verlengde daarvan is coaching een aanpak die ook kan worden aangepast om een team of een organisatie te ondersteunen, ongeacht het activiteitsgebied.

Mentoring

  • Mentorschap is een leerpartnerschap door de overdracht van vaardigheden en kennis van een meer ervaren persoon naar een minder ervaren persoon, door middel van dialoog en modellering.
  • Wie betaalt? Dit proces, of het nu wordt uitgevoerd door een mentor binnen of buiten de organisatie, wordt meestal aangeboden aan de ontvanger door zijn werkgever.

Supervisie

  • Supervisie is een contractuele trainingsondersteuning, gericht op zowel de ontwikkeling van de professionele vaardigheden van de begeleider als op zijn persoonlijke en relationele ontwikkeling, om hem te helpen zijn werk onder de knie te krijgen. Het is een ruimte om te stoppen, naar zichzelf te kijken en zich af te vragen hoe je een persoon of een groep kunt begeleiden. De Ethische Code van het EMCC vereist dat alle coaches regelmatig supervisie hebben over hun praktijk.
  • Wie betaalt en hoeveel? De supervisie wordt betaald door de Supervisee. Ter indicatie, het uurtarief dat door een persoon wordt betaald varieert tussen 100 en 200 euro.
  • Supervisie is in het verlengde daarvan een proces dat ook in een groep kan worden uitgeoefend of in een team kan worden toegepast.