Loading color scheme

 

Wat is coaching ?

Coaching is de begeleiding van een persoon of een groep van personen in de verwezenlijking van professionele of persoonlijke doelstellingen. Doorheen een samenwerking waarbij de autonome werking wordt bevorderd, vormen de coach en de klant een dynamisch partnerschap dat de klant helpt om de hindernissen voor zijn ontwikkeling te overbruggen, nieuwe hulpmiddelen en competenties te doen ontstaan, zijn prestatie te verbeteren en zijn potentieel te ontwikkelen.

 

Tot wie richt coaching zich ?

Coaching richt zich tot iedereen en is dus niet voorbehouden voor top management. Het publiek is erg gevarieerd. Het kan gaan om individuen die persoonlijke doelstellingen wensen te bereiken, maar ook ploegen of organisaties in elke sector van menselijke activiteiten.

In de professionele wereld onderscheidt men twee vormen van individuele coaching : privé coaching van een persoon (die z’n coach persoonlijk betaalt) en de coaching van een persoon in opdracht van een organisatie (het is de organisatie die zich met de betaling van de coach belast).

Wanneer coaching toegepast wordt op verschillende personen, spreekt men van team coaching of groepscoaching.

 

Hoeveel kost een coaching ?

In het privé kader schommelt de kost tussen 40 en 70 euro/uur.

In het kader van een onderneming schommelt de kost tussen 120 tot 500 euro/uur voor bepaalde erkende coaches.

In het kader van leden van een V.Z.W. of personen die associatieve projecten ontwikkelen die niet de financiële middelen hebben, kunnen deze personen een beroep doen op de solidaire coaching die door onze vereniging wordt aangeboden.