Scholen en opleidingen: raad

Ik wil coach worden - waar vind ik een opleiding ?

Het EMCC Belgium legt de nadruk op het belang van een ernstige opleiding en het beheersen van een benadering.

De keuze van een coaching school is een belangrijke stap en is persoonlijk.

De diversiteit van het aanbod kan soms tot verwarring leiden. Sommige opleidingen zijn meer gericht op “sociale vaardigheden". Ze geven de voorkeur aan werk op de persoon en de verdieping van de identiteit van coach, z’n vermogen om zich aan te passen aan situaties en verschillende gesprekspartners. Andere opleidingen richten zich meer op de "knowhow en resultaten”: men legt de nadruk op het aanleren van methoden, technieken, denkschema’s.

Volgens Lenhardt, is het beroep van coach een originele constructie in de complexiteit. Het beroep bevindt zich op het grensvlak van verschillende disciplines: therapie, psychosociologie, management theorieën, economie... Een opleiding moet dus al deze benaderingen omvatten en de persoon ertoe brengen om met verschillende disciplines om te gaan waarmee ze de positie van coach zal aannemen. Een cursus die enkel een bijkomende vaardigheid zou bieden volstaat niet.

De opleiding moet verschillend zijn voor elke individu. Het is niet de bedoeling om coaches te klonen en exacte kopijen van hun opleider te maken, de opleiding moet idealiter de persoon helpen om de positie van coach te ontwikkelen. Een cursus die enkel een bijkomende vaardigheid zou bieden volstaat niet.

Volgens Lenhardt moet het parcours van de opleiding tot coach het volgende omvatten:

 • voldoende levenservaring, maturiteit en geloofwaardigheid verworven doorheen een persoonlijke en professionele ontwikkeling die geleid heeft tot een identiteitsgebonden (re)constructie
 • een goede algemene vorming
 • significante professionele ervaring waardoor de deelnemer relaties kan beheren
 • beheersing van bepaalde communicatie hulpmiddelen
 • een specifieke coaching opleiding om er de uitdagingen van te kennen, alsook de voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten.
Op dit stadium erkent en raadt het EMCC geen enkele school aan.

Wij stellen u een denkschema voor dat een reeks parameters omvat die volgens ons essentieel zijn in de benadering van een opleiding tot het beroep van coach.

Hieronder vindt u een reeks vragen die wij u uitnodigen te stellen aan opleidingsinstellingen waar u terecht zou komen. De antwoorden stellen u in staat de verschillende aanbiedingen op de markt te vergelijken.

Waarden en ethiek

 • Nagaan of de sleutelwaarden van de school in overeenstemming zijn met de uwe
 • Op welk ethisch charter steunt de school? (door te vergelijken met het ethisch charter van het ECA zult u de congruentie kunnen nagaan)
 • Wat is de doelstelling / rode draad van de opleiding?

De cursus

 • Omvat de cursus individuele coaching et/of groepscoaching?
 • Wat zijn de verschillende cursus types? Hun prijzen?
 • Hoeveel deelnemers zijn er per cursus?
 • Wordt er een erkenning voorzien? Hoe verloopt deze?
 • Pluridisciplinariteit van het theoretische model?
 • Wat is de balans tussen de theorie en de praktijk?
 • Worden er ervaringsgebonden hulpmiddelen overgedragen?
 • Is het een algemene opleiding ?
 • Is de opleiding meer gericht op bepaalde types van coaching ?

De opvolging tijdens de opleiding

 • Worden er supervisies voorgesteld?
 • Worden er intervisies georganiseerd?

Wie zijn de tussenkomende personen?

 • Hoeveel formateurs voor welke cursus?
 • Zijn ze permanent aanwezig?
 • Wie zijn de referentiepersonen die permanent worden voorgesteld?
 • Zijn ze opgeleid voor coaching ?
 • Zijn het zelf coaches?
 • Wat is hun ervaring?
 • Hebben ze aan zichzelf gewerkt met een therapeut?
 • Worden ze zelf gesuperviseerd?
 • Hebben ze management ervaring?

Toetredingsproces en reputatie van de cursus

 • Wat is de onbespreekbare vereiste voorkennis?
 • Wat gebeurt er in geval van problemen met een deelnemer gedurende de opleiding?
 • Wat gebeurt er als een deelnemer stopt gedurende de opleiding?
 • Werwacht u in bepaalde omstandigheden een vergoeding

Na de opleiding

 • Wordt er een marketing hulp voorzien aan het eind van de cursus?
 • Wordt er een praktische ondersteuning voorzien?
 • Is er mogelijkheid op intervisie?
 • Is er mogelijkheid op supervisie?
TOP
This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit our website.
More about our use of cookies privacy policy
By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies.
Continue